En dag på förskolan

Lpfö98: Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.

För att visa hur vi tänker kring detta så kan en dag på Sjöormen se ut såhär:

07:30 Sjöormen öppnar, mottagande av barn fram till frukost, läsning i soffan, vid bra väder börjar vi dagen ute.

08:00 - ca 8:45 Frukost.

8:45 - 9:30 Mottagande av barn samt olika lugnare aktiviteter att välja på inne eller ute.

9:30 - 10:00 Samling alla tillsammans, vi ser vilken dag det är, vilka som är här, vilka som saknas, exempelvis berättas en saga, vi avslutar med frukt och berättar vad som kommer hända under dagen.

10:00 Planerad aktivitet i grupper eller tillsammans, sedan fri lek och utevistelse.

11:00 Påbörjar ingång, blöjbyten och toalettbesök, uppsamling.

1:30 - 12:30 Lunch.

12:30 Sovvila för de minsta barnen som sover utomhus i egna vagnar och läsvila för de större barnen där vi läser saga eller kapitelbok, avslutas ofta med önskemål om massage.

13:15 - 14:30 Olika aktiviteter att välja på inne eller ute.

14:30 - 15:00 Mellanmål.

15:00 - 17:00 Fri lek utomhus, hemgång för barnen, samtal med föräldrar om dagen.

17:00 Sjöormen stänger.